• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
ارزیابی نوسان های نرخی به تاریخ ۱۶.۰۱.۲۰۱۹

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری ها مقاومت هدفی ۹۵.۵۰ نموداری را رد نمود اند، اما هم اکنون با فشردگی نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال افقی ۹۵.۶۳-۹۵.۴۵ نموداری مواجه می باشیم. شکست هر یک از مرز های کانال افقی یاد شده گرایش آتی نرخ گذاری ها را مشخص خواهد نمود. با توجه به تحکیمات اخیر دلار، با احتمال ادامه یابی رشد نرخ گذاری ها رو به رو می باشیم. تنها عامل افت آتی نرخ گذاری ها شکست پشتیبانی ۹۵.۵۰ نموداری، به شمار می رود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

شکست اخیر بازه ی پشتیبانی ۱.۱۴۲۵-۱.۱۴۲۰ نموداری بر اتحمال افت آتی نرخ گذاری ها تا سطح ۱.۱۳۴۵ نموداری می افزاید. تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۱.۱۴۱۵ نموداری، می توان با ادامه یابی چنین افتی مواجه بود. با توجه به فقدان پیش زمینه ی خبری امروز اروپا، با احتمال کاهش یابی نرخ نوسانات ارزی رو به رو می باشیم. این جفت ارزی تاثییرات اصلی را از نتایج نشست برکسیت بر خواهد گرفت.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نتایج منفی رای گیری پارلمان در رابطه با برکسیت، نرخ گذاری ها پوند را تا شکست سطح پشتیبانی ۱.۲۷۰۰ نموداری، سوق داد. هم اکنون نیز با تحکیم یابی موقت نرخ گذاری ها بر فراز بازه ی نرخی ۱.۲۹۲۵-۱.۲۸۴۰ نموداری، مواجه می باشیم. فشردگی فعلی نرخ گذاری ها بر ابهام بازار افزوده و تا قبل از شکست پشتیبانی ۱.۲۸۲۵ نموداری، می توان با ادامه یابی افزایش موقت نرخ گذاری ها رو به رو بود. شکست آتی مقاومت ۱.۲۹۲۵ نموداری، مبنی بر ادامه یابی گرایش افزایشی خواهد بود.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

به دلیل تحکیمات ارزی هم زمان دلار و ین، نرخ نوسانات ارزی در حال فشردگی است. چالش تجاری آمریکا با چین و ابهام شرایط برکسیت به عنوان عوامل اصلی تحکیمات نرخی ین ژاپن، به شمار می روند. همواره با احتمال شکل گیری جهش نرخی رو به رو هستیم و همراه با شکست بازه ی مقاومتی ۱۰۹.۰۰-۱۰۸.۹۰ نموداری، می توان با ادامه یابی تحکیمات نرخی این جفت ارزی رو به رو شد.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.
اطلاعیه مهم
با کلیک بروی دکمۀ "ادامه" شما به سایت FIBO Group Holdings Limited (ثبت شده در قبرس تحت رگولاتوری CySEC) منتقل خواهید شد. برای مطالعه مفاد موافقت نامۀ مشتری به لینک مربوطه مراجعه نمایید. در صورت عدم تمایل به انتقل شدن از این صفحه بروی دکمۀ "لغو" کلیک نمایید.